Επιγραφές - ψηφιακές εκτυπώσεις

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου


Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 15:οο συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1) Επικύρωση των αποφάσεων - πρακτικών των 13ης/2012, 14ης/2012 και 1ης/2013 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2) Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013
(εισήγηση: Δ/Νση Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού)
logo gr
3) Αποδοχή υλοποίησης έργων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
(εισήγηση: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)
4) Σχετικά με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων) ν. Ιωαννίνων, ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης.»
(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου)