Επιγραφές - ψηφιακές εκτυπώσεις

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Η Αερολέσχη Άρτας ανακοινώνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο


Του  νέο Διοικητικο Συμβουλίου  της Αερολέσχης Άρτας, όπως προέκυψε από την Γενική Συνέλευση της 9.1.2013,  μετα την  συνεδρίασή του στις 16.1.2013, συγκροτήθηκε σε σωμα, με την εξης σύνθεση:
Πρόεδρος        Τάτσης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος   Δήμος Ιωάννης
Γραμματέας     Στεφανουδάκη Κατερίνα
Ταμίας             Άγος Δημήτριος
Μέλος             Βασιλάκης Δημήτριος
Μέλος             Βλαχογιάννης Ιωάννης
Μέλος             Χαρπής Ευάγγελος
Αναπ.Μέλος     Μόγιας Μάξιμος
Αναπ. Μέλος    Πορτοβάρας Πέτρος
Η θητεία του συμβουλίου είναι τριετής.