Επιγραφές - ψηφιακές εκτυπώσεις

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Έκτακτο: Κλειστές όλες οι τράπεζες στην κύπρο μέχρι και την Τετάρτη

Για την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος, ο Υπουργός Οικονομικών έχει αποφασίσει μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΚΤΚ, όπως όλες οι τράπεζες παραμείνουν κλειστές μέχρι και την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013 περιλαμβανομένης.